Lập Trình C cho Người Mới Bắt Đầu

Lập Trình C cho Người Mới Bắt Đầu

Lập Trình C cho Người Mới Bắt Đầu

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

– Bạn là sinh viên ngành CNTT, nhưng vẫn còn thiếu các kiến thức căn bản của lập trình?
– Bạn mới bắt đầu vào ngành CNTT, chưa có kinh nghiệm cũng như kỹ năng làm việc trong ngành lập trình?

Nhằm giúp các bạn trẻ yêu công nghệ có kiến thức lập trình vững chắc, từ đó làm nền tảng để theo nghề Lập trình chuyên nghiệp, phát triển sự nghiệp thành công. Master IT tổ chức khóa học Lập trình C dành cho người mới bắt đầu. Khóa học được thiết kế dành riêng cho học sinh, sinh viên, người đi làm – những người mới bắt đầu học lập trình căn bản với mục đích tìm hiểu về nghề lập trình hoặc lấy C làm nền tảng để học tiếp lập trình chuyên nghiệp. Đây là khóa học tiền đề dành cho các bạn bước chân vào nghề lập trình.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Mục tiêu môn học nhằm trang bị cho học viên các kiến thức nền tảng về ngôn ngữ lập trình C. Hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:
– Mô tả được các khái niệm, cú pháp của ngôn ngữ C: biến, mảng, if…else, switch…case, vòng lặp for, while, do…while.
– Trình bày được các bước phát triển một chương trình để giải quyết vấn đề.
– Trình bày được các bước để phân tích và xây dựng thuật toán, triển khai thuật toán với ngôn ngữ C. 

GIÁO TRÌNH & TÀI LIỆU

Giáo trình được biên soạn độc quyền dành riêng cho học viên Master IT.

BẰNG CẤP & CHỨNG CHỈ

Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học: Được cấp cho Học Viên tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua bài kiểm tra cuối khóa.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

– Có kiến thức về tin học căn bản.

THỜI LƯỢNG

* Thời lượng: 18 buổi – 36 giờ
* Ngày học: Thứ 2-4-6 / Thứ 3-5-7
* Giờ học: 19:30 – 21:30
* 100% học Online trực tiếp với giảng viên qua phần mềm Zoom hoặc Microsoft Teams

HỌC PHÍ

* Học phí: 2.500.000 VND

 

Thầy Hồ Hoàn Kiếm
Thầy Hồ Hoàn Kiếm
Thạc Sĩ Công Nghệ Thông Tin
Thầy Hồ Hoàn Kiếm có hơn 10 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm, và hơn 15 năm kinh nghiệm đào tạo lập trình .NET. Hiện thầy Kiếm là giảng viên đào tạo lập trình dành cho khối Đại Học Quốc Gia TP HCM.

Reviews

Average Rating

0
(0 rating)

Detailed Rating

0
0
0
0
0
Học phí 2,500,000 ₫
Giảng viên Thầy Hồ Hoàn Kiếm
Thời lượng 36 giờ
Ca học 19:30 - 21:30
Ngày khai giảng Sắp Khai Giảng