Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu SQL Server 2019

Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu SQL Server 2019

Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu SQL Server 2019

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Microsoft SQL Server 2019 là phiên bản mới nhất của quản trị cơ sở dữ liệu hàng đầu của Microsoft. Khóa học sẽ trình bày các khái niệm cơ bản và các bài thực hành về SQL Server Database: lập trình T-SQL, truy vấn dữ liệu, xây dựng các Store Procedure, View, Function … Đối với các lập trình viên chuyên nghiệp, nắm vững và vận hành tốt hệ cơ sở dữ liệu Microsoft SQL gần như là yêu cầu bắt buộc đối với các nhà tuyển dụng và là nền tảng cơ bản để chuyển tiếp sang các hệ cơ sở dữ liệu quan hệ khác như: Oracle, postgresql hay MYSQL.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:
– Trình bày được các khái niệm của T-SQL: lệnh, hàm, toán tử và cấu điều khiển.
– Thực thi được các lệnh T-SQL Scripts: Select, Insert, Delete, Update, …
– Mô tả được cách truy vấn dữ liệu và kết hợp dữ liệu trên nhiều bảng (tables).
– Trình bày được cách truy vấn dữ liệu nâng cao sử dụng Subqueries. 
– Xây dựng và sử dụng được các Store Procedure, View, Function.

GIÁO TRÌNH & TÀI LIỆU

Giáo trình được biên soạn độc quyền dành riêng cho học viên Master IT.

BẰNG CẤP & CHỨNG CHỈ

Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học: Được cấp cho Học Viên tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua bài kiểm tra cuối khóa.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

– Học sinh, sinh viên chuyên ngành CNTT.
– Chuyên viên lập trình.
– Học viên đã học Access, My SQL hoặc ngôn ngữ lập trình bất kỳ là một lợi thế.

THỜI LƯỢNG

* Thời lượng: 18 buổi – 36 giờ
* Ngày học: Thứ 2-4-6/ Thứ 3-5-7
* Giờ học: 19:00 – 21:00
* 100% học Online trực tiếp với giảng viên qua phần mềm Zoom hoặc Microsoft Teams

HỌC PHÍ

* Học phí: 2.500.000 VND

 

Thầy Hồ Hoàn Kiếm
Thầy Hồ Hoàn Kiếm
Thạc Sĩ Công Nghệ Thông Tin
Thầy Hồ Hoàn Kiếm có hơn 10 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm, và hơn 15 năm kinh nghiệm đào tạo lập trình .NET. Hiện thầy Kiếm là giảng viên đào tạo lập trình dành cho khối Đại Học Quốc Gia TP HCM.

Reviews

Average Rating

0
(0 rating)

Detailed Rating

0
0
0
0
0
Học phí 2,500,000 ₫
Giảng viên Thầy Hồ Hoàn Kiếm
Thời lượng 36 giờ
Ca học 19:00 - 21:00
Ngày khai giảng Sắp Khai Giảng