Lập Trình Python Căn Bản

Lập Trình Python Căn Bản

Lập Trình Python Căn Bản

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Python hiện đang là xu hướng của thế giới với cộng đồng hỗ trợ mạnh mẽ, thư viện phong phú. Chính vì vậy mà nhiều người khi có ý định theo đuổi nghề lập trình sẽ tìm hiểu và lựa chọn Python làm nền tảng kiến thức đầu tiên. Đây là loại ngôn ngữ lập trình cấp cao, thông dịch, hướng đối tượng nhưng cực kì đơn giản, dễ đọc và dễ học, miễn phí, mã nguồn mở, kết nối và chạy nhiều nền tảng dễ dàng. Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức nền tảng cũng như những kỹ năng cần thiết để xây dựng các ứng dụng bằng Python cơ bản; là tiền đề để ứng dụng Python vào các lĩnh vực cụ thể như phân tích dữ liệu (Data Analytics), lập trình ứng dụng Web với Django/Flask, phát triển ERP, phát triển trò chơi (game).

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:
– Rèn luyện và phát triển tư duy lập trình, tư duy logic.
– Nắm vững và sử dụng các kiểu dữ liệu, toán tử, cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp để giải quyết các bài toán.
– Mô tả được các khái niệm, cú pháp của ngôn ngữ Python: biến, mảng, if..else, vòng lặp for, while, …
– Trình bày được các bước để phân tích và xây dựng thuật toán, triển khai thuật toán với ngôn ngữ Python

GIÁO TRÌNH & TÀI LIỆU

– Giáo trình được biên soạn độc quyền dành riêng cho học viên Master IT.

BẰNG CẤP & CHỨNG CHỈ

– Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học: Được cấp cho Học Viên tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua bài kiểm tra cuối khóa.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

– Đã học Mạng Căn Bản hoặc có kiến thức tương đương. 

THỜI LƯỢNG

* Thời lượng: 22 buổi – 45 giờ (tuần 3 buổi, buổi 2h)
* Ngày học: Thứ 2-4-6 / Thứ 3-5-7 
* Giờ học: 19:30 – 21:30
* 100% học Online trực tiếp với giảng viên qua phần mềm Zoom hoặc Microsoft Teams

HỌC PHÍ

* Học phí: 2.900.000 VND

User Avatar
Thầy Nguyễn Hồng Sơn
Thạc Sĩ CNTT
Thầy Nguyễn Hồng Sơn có hơn 10 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm, và hơn 15 năm kinh nghiệm đào tạo lập trình .NET. Hiện thầy Sơn là giảng viên đào tạo lập trình dành cho khối Đại Học Quốc Gia TP HCM.

Reviews

Average Rating

0
(0 rating)

Detailed Rating

0
0
0
0
0
Học phí 2,900,000 ₫
Giảng viên Thầy Nguyễn Hồng Sơn
Thời lượng 45 giờ
Ca học 19:30 - 21:30
Ngày khai giảng Sắp Khai Giảng