Lập Trình Web Front End với HTML5, CSS3 và JavaScript

Lập Trình Web Front End với HTML5, CSS3 và JavaScript

Lập Trình Web Front End với HTML5, CSS3 và JavaScript

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Bạn có biết rằng, tất cả sản phẩm để thu hút người dùng đều nằm ở giao diện bên ngoài, dù bạn có nhiều tính năng tuyệt vời ở Back-End, nhưng nếu bạn không làm nổi bật nó ra bên ngoài thì khách hàng cũng sẽ không tìm đến với bạn. Do vậy, vai trò của Frontend Developer là phải làm sao để sử dụng các công nghệ, công cụ làm cho sản phẩm chạy nhanh, trình diễn đúng mong đợi của sản phẩm.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:
– Trình bày được cú pháp và đặc điểm ngôn ngữ HTML 5
– Mô tả được đặc điểm CSS và JavaScript
– Phát triển được ứng dụng Web sử dụng HTML 5
– Sử dụng được Jquery, Bootstrap để phát triển Responsive Website

GIÁO TRÌNH & TÀI LIỆU

Giáo trình được biên soạn độc quyền dành riêng cho học viên Master IT.

BẰNG CẤP & CHỨNG CHỈ

Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học: Được cấp cho Học Viên tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua bài kiểm tra cuối khóa.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

– Học sinh, sinh viên chuyên ngành CNTT.
– Có kiến thức Tin học văn phòng & sử dụng Internet..

THỜI LƯỢNG

* Thời lượng: 24 buổi – 48 giờ
* Ngày học: Thứ 2-4-6/ Thứ 3-5-7
* Giờ học: 19:00 – 21:00
* 100% học Online trực tiếp với giảng viên qua phần mềm Zoom hoặc Microsoft Teams

HỌC PHÍ

* Học phí: 3.400.000 VND

 

Reviews

Average Rating

0
(0 rating)

Detailed Rating

0
0
0
0
0
Học phí 3,400,000 ₫
Giảng viên Thầy Cát Nghiêm Hiếu Tuấn
Thời lượng 48 giờ
Ca học 19:00 - 21:00
Ngày khai giảng Sắp Khai Giảng